Nyt gårdanlæg

Nyt gårdanlæg ved Nr. Aaby

 

Gennem de sidste år har bygherreparret, Eva og Helge Strandgaard Hansen, ønsket at opføre et nyt stuehus og modernisere gårdanlægget.

Stuehuset er Helges fødehjem, men han var alligevel ikke i tvivl om at det ville være mest fornuftigt at opføre et nyt stuehus til gården, efter arkitekt og håndværkere havde vurderet huset.

Det oprindelige gårdanlæg var charmerende, men ikke let at bruge til drift efter nutidens behov og krav. Derfor var det vigtigt at foretage en helhedsvurdering, hvor det kun er den ene længe der bibeholdes efter den moderniseres, og repareres.

 

Arkimentor har gennem processen været arkitekt på hele gårdanlægget.

Nyt gårdanlæg opført i nyklassicistisk byggestil
Nyt gårdanlæg opføres 2010
Det gamle stuehuse

Det gamle stuehus var præget af 70'ernes tiltag med nyt tag, hvor udhænget blev ført langt ud over facaden, på bekostning af de gamle flotte gesimser.

 

Vinduerne blev også udskiftet til de moderne panorama-vinduer under de tidligere moderniseringer. 

Det er sandsynligt at de gamle vinduer ville være i bedre stand end de nye, hvis der istedet var bygget fortsatrammer på vinduet - og så var de enda mere isolerende end nye termovinduer. 

Det nye stuehus

Stuehuset opføres med beboelse i 1½ plan med grundareal på 237 m².

Facaden er pudset, og efterbehandles med Keim Silikatmaling, der sikrer at bygningens overflade kan "ånde", og vedligeholdelsen minimeres.

Soklen er fremtrukket ca. 4 cm og sværtes, så den fremstår robust under denne prægtige bygning.

For at markere bygningens konturer er der gesimsbånd i overgangen mellem facade og tag, og bygningens hjørner afsluttes med fremtrukne søjler, kaldet pilastre.

Alt i alt er der anvendt elementer der understøtter byggestilen for dette stuehus.

 

Husets indretning er som altid personlig, hvorfor indretningen kun beskrives kort herunder uden supplerende plantegninger.

 

Indretningen er overordnet traditionelt, men med mange gode personlige tiltag, der er med til at optimere bygningens funktionaliteter for familiens hverdag.

Især er det store bryggers med viktualierum uundværligt.

Bygningens skorstene er begge i brug til hhv. en indbygget brændeovn, og den anden som udblæsning for varmegenvindingsanlægget indbygget i en attrap skorstenspibe.

Generelt for huset er at der er indrettet med mange indbyggede skabe, samt et garderoberum til forældresoveværelset.

Gårdens indgang og afgrænsning

Til at binde bygningerne visuelt sammen, og skabe en afgrænsning af gårdspladsen opbygges en gårdmur med spejlfelter, i samme stil som  gårdens bygninger.

Ved indkørsel afsluttes gårdmurene i portaler, der står som bastante støtter, med lamper, der som fyrtårne hjælper gæster på vej ind i gårdspladsen når mørket er faldet på.

Generelt for hele gårdanlægget, er at belysningen er tænkt ind med placering og stilart af lamper, så lamper og bygninger fremstår som én harmonisk helhed.